Oktober

 • Grundvattennivåer i oktober 2015

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har i allmänhet sjunkit med ca 10 – 30 cm i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. I mellersta och norra Norrland har nivåerna stigit med upp till 168 cm förutom på någon enstaka plats där nivåerna har sjunkit något. Det är framförallt i fjällkedjan som nivåerna stigit mest.

  28 oktober 2015

 • Samhällsplanering i fokus på Grundvattendagarna 2015

  Under årets grundvattenkonferens, som hölls i Göteborg 13-14 oktober, berättade ett 40-tal föreläsare om allt från vattenplanering, infrastruktur och föroreningar till juridik, modellering och kartläggning.

  23 oktober 2015

 • Ny information i SGUs kartvisare

  Kartvisaren har uppdaterats med ny och användbar information. Bland annat finns det möjlighet att se lantmäteriets nya höjdmodell och separata geofysiska teman.

  22 oktober 2015

 • Sveriges berggrund och grundvatten närmar sig Europa

  SGU går vidare i arbetet med att öka tillgången på offentliga geodata i Sverige och Europa. Nya kostnadsfria tjänster med information om grundvatten och berggrund enligt Inspire-direktivet finns nu tillgängliga.

  21 oktober 2015

 • SGUs svar på miljömyndighetsutredningen (SOU 2015:43)

  Den 12 oktober lämnade SGU in sitt yttrande om miljömyndighetsutredningens olika förslag. Myndigheten ställer sig positiv till några av förslagen men är tveksam till en del andra.

  16 oktober 2015

 • Efterbehandling i fokus på gruvnäringens miljökonferens

  SveMins årliga miljökonferens hölls i år i Uppsala 7-8 oktober med fokus på grundvatten och efterbehandling – två angelägna frågor för varje gruvprojekt, där SGU är miljömålsmyndighet.

  14 oktober 2015

 • Metallpriser relativt oförändrade i september

  Priserna för många metaller i september har först rört sig uppåt för att i slutet av månaden nå samma nivåer som i slutet av augusti. Läs mer om prisutvecklingen i september i SGUs senaste metallprisbilaga.

  7 oktober 2015

 • SGU yttrar sig om Försvarsmaktens slutrapport om PFAS, Uppsala flygplats

  SGU yttrar sig om den slutrapport som Försvarsmakten har tagit fram om Uppsala flygplats och förorening av PFAS. Tidigare användning av brandsläckningsskum vid Uppsala flygflottilj utreds som en möjlig orsak till PFAS-föroreningarna i Uppsalas dricksvatten.

  2 oktober 2015