LKABs Malmförädlingsverk
10 november 2015

Metallpriserna i oktober

Ädelmetallpriserna steg i början av oktober för att sedan falla kraftigt med cirka tio procent. Prisrörelserna beror till största delen på dollarprisets rörelser.

Noteras kan att Ryssland under hösten stödköpt stora mängder guld. Aluminiumpriset har dalat kraftigt med ungefär tio procent. Detta beror på den vikande kinesiska efterfrågan i samklang med kraftigt minskning av lager av aluminium. I övrigt är det stilla eller mindre prisfall.

Metallpriser i oktober (pdf, öppnas i nytt fönster)