Provtagning av grundvatten.

Provtagning av grundvatten.

Foto: Anders Damberg.

23 november 2015

Grundvattennivåer i november

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har i allmänhet sjunkit med 10–30 cm i stora delar av Norrland. Längs fjällkedjan och västra Götaland har nivåerna stigit med upp till 50 cm.

Grundvattennivåerna är för årstiden nära de normala i stora delar av landet. Götaland och Norrlandskusten upp till Norrbottens län har nivåer under eller mycket under de normala. Fjällkedjan samt Norrbottens län har nivåer över eller mycket över de normala. En nederbördsfattig oktobermånad har bidragit till låga nivåer speciellt i små magasin. November har hittills haft nederbörd nära det normala, vilket har medfört att grundvattennivåerna på många platser återhämtat sig.

För närvarande har Blekinge län de lägsta nivåerna för månaden och där kan det i grävda brunnar i små magasin bli problem med grundvattentillgången.

Grundvattennivåer november 2015

Grundvattennivåer november 2015

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se