November

 • Saneringen i Svärtträsk tar hjälp av vintern

  I SGUs regi pågår efterbehandling av den tidigare gruvan i Svärtträsk. Muddringen av dammen är nu färdig och de akuta miljöriskerna undanröjda. Slammet från dammen som innehåller höga halter metaller avvattnas bättre än väntat och nu kommer vintern att ytterligare effektivisera efterbehandlingen.

  25 november 2015

 • Ny karta visar skredbenägna områden i Sverige

  Genom att koppla ihop information om skredbenägna jordarter med statistik om tidigare skred har SGU tagit fram en karta som visar på sannolikheten för att skred kan inträffa.

  24 november 2015

 • Grundvattennivåer i november

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har i allmänhet sjunkit med 10–30 cm i stora delar av Norrland. Längs fjällkedjan och västra Götaland har nivåerna stigit med upp till 50 cm.

  23 november 2015

 • Dioxinsanering klar i Marieberg

  En av Sveriges största dioxinsaneringar är nu avslutad i Mariebergs gamla sågverk utanför Kramfors. Med SGU som huvudman för efterbehandlingen har nu totalt 52 000 ton förorenade massor ersatts med ofarligt material så att området nu är ofarligt att vistas i.

  19 november 2015

 • Metallpriserna i oktober

  Ädelmetallpriserna steg i början av oktober för att sedan falla kraftigt med cirka tio procent. Prisrörelserna beror till största delen på dollarprisets rörelser.

  10 november 2015

 • Mer geologi i Minecraft

  SGUs mod av det extremt populära spelet Minecraft, BetterGeo, lämnar betastadiet och lanseras nu världen över som ett gratis tillägg till Minecraft på svenska och engelska.

  5 november 2015