18 mars 2015

Solen aktiv – jordens magnetfält påverkas

Sen tisdag morgon, den 17 mars 2015, observerades ökad geomagnetisk aktivitet som en följd av ett solutbrott som har skett den 15 mars nära solskivans centrum. I samband med solstormen har norrsken observerats ända ned till centrala Europa.

Ett solutbrott har gett en ökad geomagnetisk aktivitet vilket i sin tur orsakat norrsken som synts ända ned till Polen. Se fler bilder från norrskenet på NOAAs sida på Flickr.

Solstormar

Under en solstorm slungas elektrisk laddade partiklar i hög hastighet ut i rymden. Vid några tillfällen är partikelströmmen riktad mot jorden och kan resultera i stora variationer i jordens magnetfält, så kallade magnetiska stormar. Då uppstår också färgsprakande norrsken, eller sydsken på södra halvklotet. Magnetiska stormar kan skapa oönskade elektriska spänningar i olika typer av ledningsnät (i telekommunikationsbranschen, el- och gasbolag samt tågtrafik) och därmed orsaka förödande skador. Partikelstrålningen kan också leda till stora skador på satelliter och andra rymdföremål och påverka precisionen vid positionsbestämning med hjälp av GPS-satelliter (global positioning system).

Mindre chans att se norrsken

Chansen att se norrsken under den kommande natten i södra och mellersta Sverige har minskat eftersom solstormarna håller på att avklinga så och det dessutom förutsätter att natthimlen är klar.

SGU observerar jordens magnetfält

SGU är den myndighet i Sverige som ansvarar för observationer av jordens magnetfält i tid och rum.

Mer information hos Space Weather Prediction Center (nytt fönster)