Jenny Svennås-Gillner, SLU

16 mars 2015

Hack for Sweden 2015 avgjort

Under helgen har Hack for Sweden genomförts. Vinnare av Hack for Sweden Award blev laget bakom tjänsten Varsko. Tjänsten kan genom SMS, mejl eller sociala medier informera den enskilde om nationella olyckor och katastrofer på kommunal- eller länsnivå.

SGU är en av arrangörerna bakom tävlingen Hack for Sweden, som har skapats för att synliggöra och popularisera myndighetsdata. Under helgen har det funnits personal på plats från alla 20 medverkande myndigheter för att stötta, hjälpa och guida lagen genom all myndighetsdata. De närmre 90 deltagare från hela Sverige hade som mål att under ett dygn skapa innovativa tjänster eller appar som kan komma allmänheten till del.

IT-minister Mehmet Kaplan var på plats och delade ut förstapriset Hack For Sweden Award. Nu väntar en resa till San Francisco och Silicon Valley med ett besök på Cisco för de fyra segrande studenterna från Linköpings universitet, Johan Holmlund, Emma Melander, Olivia Kassander och Erik Sandrén.

– Det har varit väldigt spännande och roligt att följa alla lag och se hur deras tjänster och idéer vuxit fram de senaste 24 timmarna. De som går härifrån är trötta men glada, säger Anders Lagerqvist, projektledare för Hack for Sweden.

Vinnarna i alla kategorierna

Hack for Sweden Award. Tjänsten VARSKO som genom SMS, mejl eller sociala medier informerar den enskilde om nationella olyckor och katastrofer i relevant kommun eller län. Privatpersoner kan också rapportera in iakttagelser.

Bästa visualisering. För ett tillägg till webbläsaren som ger användaren områdesdata när man söker nytt boende.
Bästa affärsnytta. Appen artDex som ska uppmuntra ungdomar och barn att genom ett spel upptäcka och rapportera djur de ser i naturen.

Bästa nytta för allmänheten. Tjänsten dödsorsak.se som ska öka medvetenheten hos svenskarna av vad man faktiskt dör av.

Juryns specialpris för teknisk höjd. Sök och analystjänsten Fråga Sverige som på ett enkelt sätt synliggör många myndigheters data genom en enkel sökning.

Flera bidrag använde SGUs öppna data

WHEREnow Hitta bästa vägen till det du vill göra, t.ex. hitta optimal väg vid skogsarbete, hitta bra backar att springa i eller hitta en bra väg till en fornlämning man vill besöka. Bygger på data bl.a. från SGU, Lantmäteriet, RAÄ.

HiQHackers Community på github för att lättare hantera alla dessa myndighetsdata vad gäller verktyg och metoder. Bygger så här långt på data från SCB, SGU och RKA (Kollada).