24 mars 2015

Grundvattennivåer mars 2015

Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan februari sjunkit med som mest en halv meter i stora delar av landet. I södra Norrland och mellersta Svealand samt östra Götaland har dock nivåerna stigit med upp till en halv meter.

Sverige domineras av nivåer för årstiden över eller nära de normala. Sydvästra Norrland samt västra Svealand har grundvattennivåer mycket över de normala.

Grundvattensituationen är god i praktiskt taget hela landet. Några problem med grundvattentillgången kan för närvarande inte förutses

 

 

Grundvattennivåkartor mars 2015

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se