Borrkärneskanning

SGU

2 mars 2015

Första resultaten från SGUs skanning av borrkärnor

SGU påbörjade 2014 ett tvåårigt projekt att skanna 200 000 meter borrkärna från Norrbotten och Västerbotten. I projektet ingår fotografering med högupplöst optisk kamera samt avbildning med infraröd teknik (IR-teknik, eng. hyperspectral imaging). Nu publicerar vi de första resultaten från projektet.

I samband med den stora prospekteringsmässan PDAC i Toronto, Kanada 1–4 mars publicerar SGU de första resultaten från skanningsprojektet, via SGUs kartvisare ”Borrkärnor”. Det är data från tio borrkärnor från olika områden i Norrbotten och Västerbotten. Publiceringen inkluderar IR-bilder (False Color Composites) och fotografier.

Rådata och bearbetade data från dessa 10 kärnor och data från ytterligare ett antal borrkärnor tillgängliggörs från den 15 april. Data beställs via SGUs kundservice.

Data kan användas för att öka kunskapen om mineralogin och berggrunden i området, dels för att möjliggöra ett bättre nyttjande av landets mineralresurser och dels inom forskningen.

Skanning av borrkärnor

Öppna kartvisaren ”Borrkärnor” (nytt fönster)

SGUs kundservice