Foto: Gustav Sohlenius, SGU.

17 mars 2015

Försämrade förutsättningar för torvbildning i södra och mellersta Sverige

SGU har undersökt hur torvmarker i Småland och Uppland förändrats under de senaste hundra åren.

Vi har återbesökt några torvmarker som undersöktes av SGU i den så kallade linjeinventeringen för cirka hundra år sedan. Många av de återbesökta torvmarkerna uppvisar förändringar i hydrologi, vegetation och torvbildning. Konsekvenserna av förändringarna är en förlorad eller försämrad funktion som torvmark där myrvegetationen och förmågan till torvbildning minskat.

Det finns flera tänkbara orsaker till förändringarna men den enskilt viktigaste faktorn för de undersökta torvmarkerna är skogsdikning som försämrat förutsättningarna för livskraftiga torvmarker genom torrläggning och ökad beskogning.

Förändringar i torvegenskaper, markanvändning och vegetation hos södra och mellersta Sveriges torvmarker, SGU-rapport 2015:09 (pdf, nytt fönster)

På sidan om SGUs torvarkiv kan du läsa mer om vilket material SGU har om torv. Där finns också linjeinventeringen beskriven.

SGUs torvarkiv