23 mars 2015

Färre deltog i prospekteringsmässa

Världens största prospekterings- och gruvevent PDAC (Prospectors and Developers of Canada) Convention genomfördes i Toronto, Kanada 1–4 mars. Från Sverige medverkade företrädare för prospektörer, gruvbolag, akademin, svenska ambassaden i Kanada, Regeringskansliet samt myndigheterna SGU och Business Sweden.

För 83:e gången i ordningen genomfördes den 1–4 mars 2015 världens största prospekterings- och gruvevent PDAC (Prospectors and Developers of Canada) Convention i Toronto, Kanada.

För tredje året i rad sjönk deltagarantalet och noterade nu drygt 23 000 besökare från över hundra länder. Från svenskt håll medverkade företrädare för prospektörer, gruvbolag, akademin, svenska ambassaden i Kanada, Regeringskansliet samt myndigheterna SGU och Business Sweden.

Parallellt med utställningarna i flera hallar pågick seminarieserier och andra arrangemang som till exempel borrkärneutställningar. Årets seminarieserier handlade bland annat om hållbart företagande (CSR), tekniska frågor och frågor rörande ursprungsbefolkningar.

Nordic Mining Day

SGU medverkade bland annat på samarrangemanget Nordic Mining Day, där de geologiska undersökningarna från Finland, Norge och Sverige, gemensamt informerade om berggrunden. Dr Anders Hallberg, SGU föreläste om järnmalmspotentialen. På evenemanget beskrevs även förutsättningarna att bedriva prospektering och gruvnäring i de olika länderna. Ett urval av företrädare för aktiva prospektörer och gruvverksamheter fick berätta om sina projekt. Även en session med nordiska underleverantörer av tjänster och produkter riktade till gruvnäringen genomfördes. 

SGU har deltagit på PDAC sedan mitten av 1990-talet för att informera om Sveriges berggrund, tillhandahålla geologiskt underlag inom bland annat geokemi och geofysik samt informera om förutsättningarna att bedriva prospektering och gruvnäring i Sverige. SGUs projekt att skanna borrkärnor tilldrog sig särskilt intresse. I år bemannades SGUs monter av medarbetare från avdelningarna Mineralinformation och gruvnäring och Bergsstaten samt Per Klingbjer, stabschef för staben Forskning och verksamhetsstöd.