17 mars 2015

Doktorsavhandling om Pb-Zn sulfidförekomster av Laisvall-typ

Nicolas Saintilan, Université de Genève, försvarar sin doktorsavhandling om Pb-Zn sulfidförekomster av Laisvall-typ den 19 mars i Geneve. Michael Stephens, SGU, har varit en av handledarna och SGU har delfinansierat avhandlingsarbetet.

Nicolas Saintilan vid Université de Genève försvarar sin doktorsavhandling med titeln “Key controls, age, source of metals, and role of organic matter on the origin of Laisvall-type Pb-Zn deposits and their relationship to calcite-fluorite-Zn±Pb sulfide vein-type mineralization in Baltica basement (Sweden)” den 19 mars i Geneve. Lluis Fontboté (Université de Genève) och Michael Stephens (SGU), i sin egenskap av adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet, har varit handledare. Opponent vid avhandlingen är Stephen Kesler (University of Michigan, USA).

Avhandlingen består av en artikel som redan publicerats i Economic Geology, en artikel som väntar på ett beslut om publicering efter en vetenskaplig bedömning (Economic Geology), och tre andra artiklar som kommer att skickas till vetenskapliga tidskrifter för eventuell publicering efter disputationen.

Avhandlingsarbetet har finansierats av Swiss research council, Boliden AB och SGU.