Mars

 • Anmälan till Grundvattendagarna 2015

  Välkommen att anmäla dig till Grundvattendagarna 2015!

  24 mars 2015

 • Grundvattennivåer mars 2015

  Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan februari sjunkit med som mest en halv meter i stora delar av landet. I södra Norrland och mellersta Svealand samt östra Götaland har dock nivåerna stigit med upp till en halv meter.

  24 mars 2015

 • SkyTEM-undersökningar på Gotland

  SGU utförde under hösten 2013 mätningar med SkyTEM-metoden inom fyra områden på Gotland för att kartlägga geologin i tre dimensioner. Nu visar resultaten att mätmetoden lämpar sig mycket väl för regionala undersökningar av den gotländska geologin.

  24 mars 2015

 • Färre deltog i prospekteringsmässa

  Världens största prospekterings- och gruvevent PDAC (Prospectors and Developers of Canada) Convention genomfördes i Toronto, Kanada 1–4 mars. Från Sverige medverkade företrädare för prospektörer, gruvbolag, akademin, svenska ambassaden i Kanada, Regeringskansliet samt myndigheterna SGU och Business Sweden.

  23 mars 2015

 • Solen aktiv – jordens magnetfält påverkas

  Sen tisdag morgon, den 17 mars 2015, observerades ökad geomagnetisk aktivitet som en följd av ett solutbrott som har skett den 15 mars nära solskivans centrum. I samband med solstormen har norrsken observerats ända ned till centrala Europa.

  18 mars 2015

 • Doktorsavhandling om Pb-Zn sulfidförekomster av Laisvall-typ

  Nicolas Saintilan, Université de Genève, försvarar sin doktorsavhandling om Pb-Zn sulfidförekomster av Laisvall-typ den 19 mars i Geneve. Michael Stephens, SGU, har varit en av handledarna och SGU har delfinansierat avhandlingsarbetet.

  17 mars 2015

 • Försämrade förutsättningar för torvbildning i södra och mellersta Sverige

  SGU har undersökt hur torvmarker i Småland och Uppland förändrats under de senaste hundra åren.

  17 mars 2015

 • Hack for Sweden 2015 avgjort

  Under helgen har Hack for Sweden genomförts. Vinnare av Hack for Sweden Award blev laget bakom tjänsten Varsko. Tjänsten kan genom SMS, mejl eller sociala medier informera den enskilde om nationella olyckor och katastrofer på kommunal- eller länsnivå.

  16 mars 2015

 • Skolklasser ritar geologikartor

  SGU har besökt de fyra skolklasser som deltar i Kartografiska sällskapets karttävling. Här ser du de kartor som inspirerats av SGUs geologilektion i klassrummen.

  16 mars 2015

 • Öppna data Markgeokemi, analysdata - grundämnen i morän

  SGU öppnar ännu en datamängd: markens geokemi som ger information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i morän.

  11 mars 2015

 • Åtgärdsportalen - en ny kunskapsbank

  Åtgärdsportalen är en ny webbplats som beskriver möjliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden. Den vänder sig till alla som arbetar med sanering av mark och grundvatten och är tänkt att fungera som ett stöd vid val av åtgärd. Förhoppningsvis kan webbplatsen också bidra till ökad kunskap om att det finns många alternativ till en klassisk schaktsanering.

  11 mars 2015

 • Beredning av ansökan om att få undersöka havsbottnen i Östersjön

  SGU tillstyrker att regeringen bör lämna tillstånd för Cinia Oy att undersöka kontinentalsockeln i södra Östersjön. Ansökan avser undersökningar för att kunna lägga ut en armerad fiberoptisk kabel, avsedd för datatrafik, med en ytterdiameter av cirka 5 centimeter.

  11 mars 2015

 • Snart dags för Hack for Sweden

  SGU är en av 20 myndigheter bakom Hack for Sweden. För andra året i rad arrangeras tävlingen. Under 24 timmar öppnas dörrarna för 80 deltagare från hela Sverige som skapar nya appar och tjänster med myndigheters öppna data. SGU bidrar med grundvattendata, miljöövervakningsdata och geokemiska data i öppet och fritt format.

  10 mars 2015

 • Testa kartvisarens nya utskriftsfunktion

  Med den nya funktionen i vår kartvisartjänst kan du skriva ut eller spara en pdf-fil över valfritt område.

  10 mars 2015

 • Metallpriserna i februari

  Under februari har järnmalmspriserna stabiliserats på drygt 60 dollar per ton. Bas-och ädelmetallerna har i stort sett varit oförändrade. En smärre ökning skedde till månadens mitt, därefter föll priserna tillbaka till ungefär samma nivåer som i början av månaden. Det här framgår i SGUs nya metallprisbilaga.

  5 mars 2015

 • Första resultaten från SGUs skanning av borrkärnor

  SGU påbörjade 2014 ett tvåårigt projekt att skanna 200 000 meter borrkärna från Norrbotten och Västerbotten. I projektet ingår fotografering med högupplöst optisk kamera samt avbildning med infraröd teknik (IR-teknik, eng. hyperspectral imaging). Nu publicerar vi de första resultaten från projektet.

  2 mars 2015