LKAB

13 maj 2015

Utvecklingen av metallpriser i april

Under april månad steg priserna kraftigt, främst på basmetaller. Även vad gäller järnmalm skedde en uppgång av priset som sedan fortsatt in i maj månad.

Under april månad steg priserna kraftigt, främst på basmetaller. Även vad gäller järnmalm skedde en uppgång av priset som sedan fortsatt in i maj månad. Mest steg priserna med på zink, bly och koppar (cirka 15 procent), med något lägre ökning för aluminium. En stor del av prisuppgången på basmetaller kan förklaras med återhämtning av priserna sedan de fallit från årsskiftet. Australiens största zinkgruva Century Zinc Mine kommer att stängas senare i år, vilket också skapat en oro för ett minskat zinkutbud. Ädelmetallpriserna har varit relativt oförändrade.

Metallprisbilaga nr 5, 2015 (pdf, nytt fönster)