22 maj 2015

Samarbete i fokus på intressentdag om marina data

Förra veckan bjöd SGU och Sjöfartsverket in till dialog med dem som har verksamhet och intressen i våra kust- och havsområden och som använder sjögeografiska eller maringeologiska data.

SGUs enhet för Maringeologi och Sjöfartsverkets affärsområde Sjögeografi har de senaste åren utökat samarbete. Nu öppnade man dialogen med intressenterna för att få synpunkter på våra respektive verksamheter, hur samarbetet kan utökas och hur vi ska prioritera.  Deltagare var myndigheter, universitet, branschorganisationer och företag som på olika sätt är beroende av att veta hur det ser ut under ytan. 

Under dagen berättade representanter för respektive myndighet om vilka projekt som är på gång när det gäller sjömätning och maringeologiska undersökningar samt vilka möjligheter det finns att samarbeta. SGU och Sjöfartsverket strävar efter att på ett mer effektivt sätt samla in så mycket data med så hög kvalitet som möjligt för att informationen ska fungera till många olika användningsområden. Med hjälp av relativt små investeringar kommer man ha möjlighet att samla in betydligt större och bättre datamängder. Ett samarbete skulle bidra till samhällsnytta, men det behövs finansiella resurser för att utveckla möjligheten.

– Det var en jättelyckad dag, säger Lovisa Zillén Snowball, chef för enheten Maringeologi på SGU. Alla intressenter uppskattade att vi försöker utöka samarbetet mellan våra myndigheter så att vi på ett mer effektivt sätt samlar in data som kan användas till planering, navigering, miljöarbete och forskning m.m., säger hon.