21 maj 2015

Energitorvproduktion 2014

Nu finns en rapport där 2014 års energitorvproduktion sammanställts. Den redogör också för koncessionsläget 2014-12-31 och den historiska utvecklingen.

Sedan 1980 har produktionen  av energitorv rapporterats in till Sveriges geologiska undersökning. I utfärdade bearbetningskoncessioner enligt minerallagen och torvlagen finns villkor om årlig rapportering av bedriven verksamhet och producerad mängd energitorv.

Bild på torvmosse.

Bild på torvmosse.

Kristian Schoning

Igenväxt dike på Åkerlänna Römosse i Uppland. På Åkerlänna Römosse bedrevs torvtäkt fram till 1953. Foto: Kristian Schoning.

Produktionen av energitorv 2014 minskade med ca 7 procent, från 2,37 miljoner kubikmeter
2013 ner till 2,20 miljoner kubikmeter 2014. Även det totala energiinnehållet minskade från
2,4 miljoner MWh till 2,2 miljoner MWh, vilket motsvarar en minskning på mer än 8 procent.
Antalet torvmarker med produktion av energitorv har minskat från 98 till 86 stycken vilket motsvarar en minskning i koncessionslagd areal med ca 15 procent.

2014 års energitorvproduktion
och koncessionsläget 2014-12-31, SGU-rapport 2015:23 (pdf, nytt fönster)