11 juni 2015

SGU i Almedalen 2015

Jord, berg och vatten är viktiga för hur människor mår och hur vårt samhälle fungerar. Mer hänsyn till de geologiska förutsättningarna innebär bättre hälsa, säkrare boenden, mer ändamålsenlig markanvändning och bättre naturresurshushållning.

Mot den bakgrunden arrangerar SGU i Almedalen 2015 fyra seminarier för att uppmärksamma vikten av geologiska underlag i en hållbar samhällsplanering och materialförsörjning. 

Plats: alla SGUs evenemang genomförs på Ocean Surveyor, Kajplats 10, centralt i Visby hamn.

  • Måndag 29/6 kl 15.00, seminarium: Samhällsplanering för en tryggad vattenförsörjning. Med ett förändrat klimat och ändrade konsumtionsvanor till följd av ökad turism och fler fritidsboenden hotar perioder av vattenbrist många svenska kommuner. Vilka nya lösningar finns för att trygga vattenförsörjningen, och vad krävs för att de ska bli verklighet? Medverkande: Andreas Gyllenhammar, moderator Mats Svensson, HaV, Jonas Aaw, Region Gotland, Lena Söderberg, generaldirektör SGU, Jakob Levén, enhetschef SGU.
  • Tisdag: 30/6 kl 16.00, seminarium: Metallförsörjning – lokalt, hållbart, rättvist. Åtgången av metaller är så stor att återanvändning och återvinning bara täcker en liten del av vårt behov. Samtidigt kräver ny avancerad elektronik och energiteknik nya material som bara kan produceras via gruvor. Hur kan försörjningen av metaller bli så hållbar som möjligt? Medverkande: Arne Müller, moderator; Sofia Bottorp, Urbergsgruppen; Hans Kihl, forskningschef Ragnsells; Per Ahl, vd SveMin; Lena Söderberg, generaldirektör SGU, Erika Ingvald, enhetschef SGU.
  • Tisdag 30/6 kl 17:  Geo-mingel kl. 17, se nedan.
  • Onsdag: 1/7 kl 15.00, seminarium: Urbanisering – så kan den bli hållbar. Sveriges storstadsregioner växer snabbast i Europa – bara Stockholm tros öka med en halv miljon invånare till 2030. Urbaniseringen riskerar att bli en enorm utmaning för miljön när allt byggmaterial - mer än hundra miljoner ton ska brytas, transporteras, lagras och användas. Olika markanspråk, ett starkt miljöskydd och motstånd mot lokala täkter bidrar till att det tunga byggmaterialet måste tas från avlägsna platser och transporteras långväga, där nästan alla transporter i praktiken sker med lastbil. Vilka åtgärder behövs för att storstadsutvecklingen ska kunna ske med en klok naturresurshushållning? Medverkande: Stig-Björn Ljunggren, moderator, Björn Strokirk, Bergmaterialindustrierna, Kristina Lundberg, Luleå tekniska universitet, Lena Söderberg, generaldirektör SGU; Mattias Göransson, SGU.
  • Torsdag 2/7 kl 15.00, seminarium: Blå tillväxt: Vad ska Östersjön växa till?. Blå tillväxt är ett begrepp som blir allt vanligare i samhällsdebatten. Men vad är blå tillväxt och vad ska den leda till? Sverige jobbar med dessa frågor, bland annat genom att ta fram en maritim strategi som ska öppna för fler jobb och nya affärsmöjligheter inom de maritima näringarna. Vad är visionen, möjligheterna och begränsningarna för blå tillväxt i Östersjön? Och hur blir den hållbar?. Medverkande: Maria Wetterstrand, moderator, Björn Risinger, generaldirektör HaV, Kristina Yngwe , vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet, Thomas Johansson, enhetschef HaV, Lovisa Zillén, enhetschef SGU, Åsa Ranung WWF. 

Geo-mingel på tisdag!  På tisdag 30/6 klockan 17 samlar vi geobranschen och andra intresserade till ett mingel ombord på Ocean Surveyor. Välkommen att mingla, fråga och diskutera!

Följ evenemanget
Ta gärna del i diskussionen genom att använda #SGUAlmedalen på Twitter.

Vi kommer också att ordna guidade turer, samt visning av vår undersökningsutrustning, ombord på Ocean Surveyor varje dag kl 10-11 och kl 13-14.

Läs mer på www.sgu.se/almedalen

Välkomna!