Erik Jonsson/SGU

11 juni 2015

Nytt svenskt malmrekord 2014

Förra året uppnåddes den hittills högsta malmproduktionen i Sverige. Det var framförallt bas- och ädelmetallerna som står för ökningen, medan järnmalmsproduktionen höll sig kvar på samma nivå som året innan.

Trots att gruvnäringen i Sverige skapat svarta rubriker under 2014 blev förra året det mest produktiva året för gruvbranschen. Malmproduktionen slog för femte året i följd nytt rekord med cirka 81 miljoner ton producerad malm. Det är bas- och ädelmetallerna som står för ökningen medan järnmalmsproduktionen låg kvar på ungefär samma nivå som året innan. Totalt utvanns i landet 383 ton silver, en ökning med tolv procent sedan föregående år och det mesta som någonsin brutits i Sverige. Även zinkproduktionen ökade stort med hela 26 procent till 222 tusen ton, den högsta produktionen sedan 1988. En viktig orsak till den ökande metallutvinningen är det nya anrikningsverket i Bolidens gruva i Garpenberg, en gruva som startade på 1200-talet och som är Sveriges äldsta industriella verksamhet.

Malmproduktion 1900-2014
Produktion av basmetaller 1950-2014
Produktion av ädelmetaller 1925-2014