25 juni 2015

Grundvattennivåer juni 2015

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har på de flesta håll i landet sjunkit sedan maj vilket är normalt för årstiden. I Götaland har nivåerna sedan maj överlag sjunkit med 5-50 cm. I Svealand har de i genomsnitt sjunkit med ca 10 cm. Nivåerna i Norrland har på de flesta håll sjunkit med 5-45 cm.

I större delen av landet är grundvattennivåerna för årstiden över eller nära de normala. Kring Mälardalen, på västkusten samt från mellersta Jämtland upp till västra Västerbottens län förekommer nivåer mycket över de normala. I Skåne, i Kronobergs län och runt Vättern, samt längs södra och mellersta norrlandskusten är nivåerna nära de normala.
Grundvattentillgången i små magasin bedöms vara god i praktiskt taget hela landet. Några problem med grundvattentillgången kan för närvarande inte förutses.

 

 

SGU

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se