Träsk, berg och vatten. Foto.

Svärtträsk

Foto: Kristina Sjödin, SGU.

1 juli 2015

Nu börjar saneringen av Svärtträskgruvan

År 2014 beviljades Länsstyrelsen Västerbotten 70 miljoner kronor i statsbidrag från Naturvårdsverket och SGU åtog sig rollen som huvudman för saneringen. Nu är åtgärderna i full gång. I den första entreprenaden ska dammen muddras och slammet avvattnas. Ansvarig entreprenör är Sakab.

Nyhetsbrev 2, juni 2015

Nyhetsbrev 1, mars 2015