13 juli 2015

Bergverksstatistik 2014 – ute nu

SGUs årliga sammanställning över den svenska gruv- och mineralnäringen, Bergverksstatistik 2014, är nu ute. Där framgår bland annat att antalet kvinnliga arbetare i gruvnäringen var 881 personer 2014, en ökning med 20 procent på ett år.

I årets upplaga av Bergverksstatistik framkommer bland annat att malmproduktionen i Sverige slog nytt rekord för femte året i rad och nådde 80,8 miljoner ton, en ökning med 2 procent sedan 2013. Järnmalmsproduktionen däremot minskade med nästan 5 procent under samma period medan produktionen av bas- och ädelmetaller (ickejärnmalm) ökade med 7,5 procent, till rekordhöga 45 miljoner ton.

Andra siffror som framkommer i sammanställningen:

– Svenska gruvor står för 92 procent av EU:s järnmalmsproduktion.

– Mineralersättningen som delades ut 2014 uppgick till 7,4 miljoner kronor, varav 5,5 miljoner kronor delades ut till markägare.

– 2014 års avgifter för undersökningstillstånd uppgick till 21,2 miljoner kronor.

– 2,2 miljoner kubikmeter energitorv producerades, jämfört med 2,4 miljoner kubikmeter för 2013.

Ladda hem Bergverksstatistik 2014 (pdf, nytt fönster)