Juli

 • Grundvattennivåer i juli 2015

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har i större delen av landet sjunkit sedan juni månad. I Götaland och Svealand har nivåerna sedan juni överlag sjunkit med 5-50 cm. Nivåerna i Norrland har på de flesta håll sjunkit med upp till 40 cm. Det idoga regnandet i östra delarna av Norrbotten har dock resulterat i svagt stigande nivåer.

  23 juli 2015

 • Bergverksstatistik 2014 – ute nu

  SGUs årliga sammanställning över den svenska gruv- och mineralnäringen, Bergverksstatistik 2014, är nu ute. Där framgår bland annat att antalet kvinnliga arbetare i gruvnäringen var 881 personer 2014, en ökning med 20 procent på ett år.

  13 juli 2015

 • Se SGUs filmer från Almedalen

  För första gången deltog SGU i Almedalen med eget arrangemang! Vi vill tacka alla talare, debattörer, åhörare, besökare och minglare som besökte oss på vårt undersökningsfartyg Ocean Surveyor i Visby hamn. Nu kan du som inte hade möjlighet att delta följa seminarierna via våra filmer.

  10 juli 2015

 • Upplev geologi i sommarsverige!

  Geologi kan bjuda på många upplevelser och Sverige är fullt av spännande och värdefulla naturformationer som bara väntar på ett besök.

  1 juli 2015

 • Barentsprojektet, ny kunskap om norra Sveriges geologi

  Sommarens fältarbete inom Barentsprojektet pågår för fullt.

  1 juli 2015

 • Nu börjar saneringen av Svärtträskgruvan

  År 2014 beviljades Länsstyrelsen Västerbotten 70 miljoner kronor i statsbidrag från Naturvårdsverket och SGU åtog sig rollen som huvudman för saneringen. Nu är åtgärderna i full gång. I den första entreprenaden ska dammen muddras och slammet avvattnas. Ansvarig entreprenör är Sakab.

  1 juli 2015