28 januari 2015

Grundvattennivåer i januari 2015

I Norrland och västra Svealand har grundvattennivåerna i allmänhet sjunkit sedan december. I resten av Svealand har nivåerna generellt stigit och även i Götaland är nivåerna övervägande stigande.

I Norrland och västra Svealand har grundvattennivåerna i allmänhet sjunkit 0–45 cm sedan december. I resten av Svealand har nivåerna generellt stigit med 0–20 cm. Götaland har övervägande stigande nivåer, på de flesta håll med 5–60 cm och på enstaka platser i Skåne, Blekinge och Jönköpings län med 100–140 cm sedan föregående månad.

Grundvattennivåerna i Norrland är överlag nära de normala för årstiden. I Gävleborgs län och norra Norrlands fjällkedja förekommer dock nivåer under de normala och i delar av Jämtlands och Västernorrlands län har nivåer över de normala noterats. Östra Svealand och östra Götaland har nivåer nära de normala medan resten av Götaland och Svealand domineras av nivåer över de normala för årstiden. I sydvästra Götaland har nivåer mycket över de normala noterats.

Grundvattentillgången är för närvarande god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet. Några stora problem kan i nuläget inte förutses.

 

Grundvattensituationen 

 

Fyllnadsgraden

i små magasin

 

i små magasin

    
Grundvattensituationen i små magasin januari 2015
          
Fyllnadsgraden i små magasin januari 2015

Månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad.

  Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

 Grundvattensituationen i stora magasin

 

 

Grundvattensituationen i stora magasin januari 2015

Denna redovisning avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin.