29 januari 2015

Framtidens gruv och mineral 2015

I slutet av januari möttes mineralbranschen på Georanges årliga seminarium ”Framtidens Gruv och Mineralindustri” i Stockholm. SGU deltog för första gången både som medarrangör och utställare på seminariet som öppnades av generaldirektör Lena Söderberg.

SGUs generaldirektör Lena Söderberg

– Ett stort antal människor har idag uppnått en levnadsstandard som många trodde omöjlig för inte alltför länge sedan. Något sådant kunde inte ha skett utan tillgången till energi och naturresurser som metaller och mineral. Hur ökar vi förståelsen för behovet av gruvor i vårt moderna samhälle? Det ska vi diskutera här, sade Lena Söderberg i sitt välkomsttal.

”Framtidens Gruv och Mineralindustri” samlar gruvsektorn, den finansiella sektorn, politiker, organisationer, forskare, myndigheter och många internationella deltagare. Här möttes människor från hela världen och diskuterar utmaningarna för framtidens gruvor.

Bland annat stod internationella trender, hållbarhetsperspektiv, finansiering, långsiktighet, arbetsmarknad, cirkulär ekonomi och lagstiftning på agendan under de två dagarna. Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, talade om policyfrågor för den moderna gruvindustrin. 

Ett genomgående tema under de två dagarna var infrastruktur – både fysisk och webbaserad. Bland annat betonades vikten av realtidsdata, smarta innovationer och bra programvaror som krävs nu när gruvbranschen allt mer använder automatiserade maskiner och robotar. 

– Elektrisk utrustning är framtiden för gruvdrift i arktisk miljö, sa Sandviks VD Olof Faxander. Han förklarade att sådan utrustning minskar användningen av fossila bränslen vilket förbättrar arbetsmiljön i gruvan och minskar den totala energiförbrukningen. Detta framkom i den paneldiskussion han deltog i tillsammans med Nyamko Sabuni (ÅF), Lars-Erik Aaro (LKAB), Lennart Evrell (Boliden) och Glenn Nolan (PDAC). Miljö- och säkerhetsfrågor och CSR var viktiga på seminariet.

– Den som är stark måste också vara snäll, citerade Kanadas ambassadör till Sverige, Kenneth Macartney, den folkkära seriefiguren Bamse. De stora bolagen har ett ansvar för samhälle och miljö, sa han.

I SGUs monter visade vi upp de olika regeringsuppdrag SGU fått inom Sveriges mineralstrategi. De väckte stort intresse och särskilt ett av dem väckte stor uppmärksamhet: det uppdrag som handlar om att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt. Projektet visade upp den mod (dvs. modifikation) till datorspelet Minecraft som man utvecklar för att göra geologin i spelet mer verklighetstrogen, och som man planerar att lansera före sommaren.

– SGU tar ett väldigt innovativt grepp genom att göra Minecraft mer realistiskt, kommenterade Mikael Gröning från Näringsdepartementet när han berättade om Sveriges mineralstrategi och det arbete som pågår inom den.