2 februari 2015

Sveriges metaller – vad kan vi återvinna, vad måste utvinnas?

Sveriges geologiska undersökning bjuder in till redovisning och diskussion kring det avslutade regerings­uppdraget “Kartläggning och analys av utvinnings- och återvinningspotential för svenska metall- och mineraltillgångar”.

Målet med uppdraget är att Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, med beaktande av ekologiska, sociala och kulturella värden. Uppdraget ingår i den nationella minerastrategin. Arbetet har genomförts i samarbete med Naturvårdsverket.

Du hittar det preliminära programmet och information om hur man anmäler sig här! (eventet har varit varför länken nu är bruten)