Gustaf Peterson/SGU. Sprickor i upptinad torvmark.

10 december 2015

Tinande torvmarker släpper ut metan i atmosfären

Forskare vid SGU har bidragit till att ta fram en modell som visar hur torvmarker i permafrostområden omvandlas och bryts ner i ett varmare klimat.

I en ny artikel i Nature scientific Reports presenteras en modell för hur torvmarker i permafrostområden, så kallade palsmyrar, omvandlas och bryts ner i ett varmare klimat. Stora mängder kol finns bundet i dessa torvmarker och deras tillstånd kan därför få stor betydelse för klimatet.

En viktig orsak till att torvmarker i permafrostområden bundit in mycket kol är det kalla klimatet som gör att nedbrytningen av organiskt material blir långsam. Ett varmare klimat ger ändrade förutsättningar för dessa torvmarker och därmed deras utbyte av växthusgaser med atmosfären. Enligt den framtagna modellen är slutstadiet för dessa torvmarker blöta kärrmiljöer.

– Blöta kärrmiljöer fortsätter att binda in koldioxid från atmosfären, men avger samtidigt de stora mängder metan till atmosfären. Förändringar i miljön hos dessa torvmarker kan därför få konsekvenser för jordens klimat, säger Kristian Schoning, jordartsgeolog på SGU.

Länk till artikeln i Nature Scientific Reports