SGU

15 december 2015

Riksrevisionens granskning av gruvnäringens utvinningsavfall

Riksrevisionen har granskat systemet för ekonomisk säkerhet och tillsyn av utvinningsavfall från gruvverksamhet, och har nu kommit med rekommendationer till regeringen i form av en rapport.

För att få ett tillstånd för gruvverksamhet krävs en ekonomisk säkerhet som ska täcka kostnaden för en efterbehandling av gruvområdet. Syftet med denna säkerhet är att samhället inte ska behöva bekosta nödvändig efterbehandling om gruvan skulle läggas ner.

Riksrevisionens granskning har utgått från följande frågeställningar:

  • Vilka ekonomiska säkerheter har avsatts, och är bevakningen av dem effektiv och ändamålsenlig?
  • Finns det goda förutsättningar för tillsyn över gruvverksamhet i drift, nedlagd gruvverksamhet samt åtgärder för efterbehandling?

Bland rekommendationerna som ges i rapporten föreslås att Naturvårdsverket och SGU ska ges i uppdrag av regeringen att ta fram en långsiktig strategi för hantering av utvinningsavfall från gruvor, med beaktande av möjligheterna till alternativ användning, och utvärdera de efterbehandlingar av nedlagda gruvverksamheter som gjorts.

Läs rapporten här (pdf, länk till rapporten)