Kartbild från kartvisaren Bergets ålder.

Grafik: SGU.

16 december 2015

Nya funktioner i kartvisaren ”Bergets ålder”

Nu lanseras en uppdaterad version av kartvisaren ”Bergets ålder”, som visar alla tillgängliga åldersbestämningar av svensk berggrund.

I den nya versionen är åldersdatan indelad i flera lager för att förfina urvalet av dateringar. Nytt är också att det finns bakgrundslager med översiktliga geologiska och geofysiska kartor. Sammanställningen av åldersdatan är framtagen i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet. 

Se kartvisaren ”Bergets ålder” här

Den underliggande databasen för Bergets ålder går att beställa från SGUs kundtjänst (telefon 018-17 90 00) och är gratis för personer vid akademiska institutioner där data används i ickekommersiellt syfte. 

Läs mer i produktbeskrivningen till den nya kartvisaren