Bilden visar en sten, en hematit.

Hematit.

Foto: SGU.

3 december 2015

Metallpriserna i ett historiskt perspektiv

December månads metallprisbilaga tar en titt på metallpriserna ur ett historiskt perspektiv, från metallprisernas lägsta nivå vid finanskrisen 2008/2009 fram tills idag.

Utvecklingen av dagens metallpriser blir tydlig när man sätter index = 100 vid finanskrisen 2008/2009, metallprisernas absoluta lågvattenmärke. Därefter skedde en snabb återhämtning som kulminerade 2011. Koppar nådde då ett index på 351 (det vill säga priserna hade stigit 3,5 ggr), medan järnmalm och nickel nådde 317 respektive 308. Bly hamnade då på 318 medan guld nådde 251. Zink var som högst redan 2010 med ett index på 243. Efter 2011 har priserna fallit stadigt så att priserna på järnmalm och nickel idag ligger under finanskrisens värden, med index för järnmalm på 71 och nickel på 91. Nickelpriset följer järnmalmen eftersom nickel främst används i rostfritt stål. Koppar är nu nere på ett index 161, bly på 179, zink på 143 samt guld på 144. Att blypriserna har det högsta indexet kan bero på att den kinesiska fordonsmarknaden, främst batterier till elmopeder, inte minskat lika mycket som andra marknader.

Metallpriser i ett historiskt perspektiv (pdf, nytt fönster)