Bergtäkt.

Bergtäkt.

Foto: Anna Hedenström, SGU

12 augusti 2015

Hjälp vid ansökan om grus- och bergtäkter

Nu publicerar vi information som visar vad man bör tänka på vid ansökningsprocessen för täkter. Här finns bland annat checklistor som kan användas som stöd för ansökan om täkt och för myndigheter vid granskning och tillsyn.

SGUs bidrag till en hållbar materialförsörjning består såväl av geologiska faktaunderlag som yttranden i samband med ansökningar om grus- och bergtäkter.

Under rubriken Stöd vid ansökan om grus- och bergtäkter finns också information om lagtexter och SGUs ställningstaganden. Denna information ersätter generellt SGUs yttrande i samrådsfasen. I senare ansökningsskede kan det fortfarande vara aktuellt med platsspecifika bedömningar.

Stöd vid ansökan om grus- och bergtäkter