Augusti

 • SGU värnar om grundvattnet vid utbyggnad av Uppsala

  SGU anser att en planerad utbyggnad av området Södra staden i Uppsala riskerar att äventyra vattenkvaliteten i Uppsalaåsen, och därmed Uppsalas vattenförsörjning.

  31 augusti 2015

 • SGU tillstyrker utläggandet av ny internetkabel i Östersjön

  Det finska företaget C-Lion Oy har ansökt om tillstånd, enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, att lägga en undervattenskabel för optisk transport av höghastighetsdata på svensk kontinentalsockel i Östersjön.

  31 augusti 2015

 • Grundvattennivåer i augusti 2015

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juli sjunkit i stora delar av landet. I Götaland, östra Svealand samt södra Norrland har nivåerna sjunkit med 5-115 cm. I övriga delar av landet har nivåerna stigit med 2-30 cm, utom på enstaka platser i Norrbottens län där nivåerna har sjunkit.

  27 augusti 2015

 • Anmäl abstract till Grundvattendagarna 2015

  Vi har förlängt anmälningstiden för abstract för föredrag och posters till 28 augusti!

  24 augusti 2015

 • Oklart vattenskydd när Uppsala byggs ut

  En kraftig utbyggnad av stadsdelen Ulleråker i Uppsala riskerar att få negativa konsekvenser för grund och ytvattenkvaliteten.

  20 augusti 2015

 • Nu startar flygmätningen inom kvickleraprojektet

  För att minska risken för stora skredolyckor i framtiden behöver man kunna peka ut områden där kvicklera förekommer. Mellan den 17-28 augusti utförs därför geologiska undersökningar med helikopter inom fyra försöksområden; två i Göta älvdalen, ett i norra Bohuslän samt ett i Ångermanälvens dalgång.

  17 augusti 2015

 • SGU startar nytt projekt om hållbar havsplanering

  För att genomföra en hållbar ekosystembaserad havsplanering i Sverige krävs omfattande kunskaps- och planeringsunderlag. Mot den bakgrunden har SGU beviljats ett anslag på 3,5 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för projektet ”Kartunderlag till stöd för införande av naturskyddsområden och en hållbar havsplanering”.

  14 augusti 2015

 • Hjälp vid ansökan om grus- och bergtäkter

  Nu publicerar vi information som visar vad man bör tänka på vid ansökningsprocessen för täkter. Här finns bland annat checklistor som kan användas som stöd för ansökan om täkt och för myndigheter vid granskning och tillsyn.

  12 augusti 2015

 • Anmälan till SGUs Grundvattendagar 2015

  Vill du anmäla abstract till Grundvattendagarna 2015?

  10 augusti 2015

 • Metallprisernas utveckling under sommaren

  Metallpriserna har fallit under juni-juli. Mest har priset fallit på Nickel med cirka 16 procent samt på silver och bly med cirka 13 procent. Nickelpriset har därmed fallit med runt 30 procent sedan årsskiftet. Läs mer om utvecklingen på metallpriserna i sommar i augustinumret av SGUs metallprisbilaga.

  6 augusti 2015