Skärmdump från SGUs kartvisare Borrkärnor

15 april 2015

Nu lanseras data från skannade borrkärnor

Från och med idag går det att beställa de första data från skannade borrkärnor. I och med det finns tillgång till helt nya och unika data för prospektering, forskning och geologisk dokumentation.

Regeringen har gett SGU extra medel för att skanna borrkärnor från det nationella arkivet i Malå. Där finns borrkärnor från mer än 17000 borrhål i Sverige, totalt över 3 miljoner meter borrkärna. Av dessa ska 200 000 meter från Norrbotten och Västerbotten skannas. Nu lanseras de första data från de skannade borrkärnorna. Resultatet blir bilder som visar variationer i mineralinnehåll som inte alltid är synliga för blotta ögat. Information om mineralsammansättningen i en borrkärna ger kunskap användbar för tolkning och modellering av bergarters ursprung och geologiska utveckling. Det är nya och helt unika data för prospektering, forskning och geologisk dokumentation.

Så beställer du data

För att ta del av data öppnar man vår kartvisare Borrkärnor. Där syns vilka borrkärnor som hittills skannats och där även data finns tillgängligt. När du klickar på punkten för ett borrhål öppnas ett informationsfönster med information om kärnan. Där finns exempelvis information om kärnans ID-nummer, borrår, djup, längd mm. Det finns även länkar till bilder från den skannade kärnan (url), borrhålsprotokoll och eventuella rapporter som beskriver kärnan. Genom att klicka på länken som heter Skannad kärna öppnas ett visningsverktyg där man kan titta på bilder från den aktuella kärnan låda för låda. I visningsverktyget kan man byta, zooma, och titta på olika bilder av borrkärnan, bland annat False Color Composites. Bilderna täcker den kortvågiga (VNIR-SWIR) och långvågiga (LWIR) delen av det infraröda samt det synliga spektrumet. Man kan dessutom titta på själva IR spektrumet i detalj i en valfri punkt på kärnan vid att öppna Toolbox och välja Spectral viewer verktyget.

Data beställs per kärna. ID-nummer för kärnan syns i kartvisaren när man öppnar informationsfönstret. Man ska också ange om man vill beställa rådata (nivå 0) eller processade data (nivå 2). Data levereras på USB-diskar med 2 terabyte (TB) lagringsutrymme. En scannad låda (normalt 10 m kärna) ger cirka 1,5 gigabyte (GB). Data är avgiftsfria men vi tar en leveransavgift på 1200 kr, samt 1000 kr per datadisk. Beställning görs via SGUs kundtjänst.

Data har licensen Creative commons 2.5. Det innebär att du har tillstånd att kopiera och distribuera våra data samt skapa bearbetningar. Detta är tillåtet även för kommersiella ändamål. Du ska vid publicering ange SGU som källa.

Olika nivåer på processering av data

Standardleverans av data är delvis processerad data (nivå 2 data). Nivå 2 data representerar en processeringsnivå där data är klargjort för eventuell vidare spektral processering och produktgenerering. Data är korrigerat till reflektans och har genomgått processering som bland annat inkluderar kalibrering och felkorrigering. I nivå 2 data inkluderas också så kallade ”falska färgbilder” (False Color Composites, FCC). Mängden data kommer att fyllas på allteftersom fram till årsskiftet då alla data ska vara levererade. I dagsläget finns rådata (nivå 0 data) från 38 borrkärnor tillgänglig för leverans. För 28 av dessa finns det också nivå 2 data. För 10 000 m borrkärna kommer det att göras en full processering (nivå 5) som inkluderar mineralidentifikation. Dessa data publiceras senare under året.

För dig som själv vill göra all bearbetning av data finns även möjlighet att beställa rådata (nivå 0 data). Rådata är data som endast har genomgått en grundläggande kvalitetskontroll under skanningsfasen, men inte genomgått någon vidare processering (ingen datakorrektion eller normalisering) i efterhand.

Öppna kartvisaren borrkärnor (nytt fönster)

Produktbeskrivning av Hyperspektral IR, data från borrkärnor, processerad data, Nivå 2 (pdf, nytt fönster)

Produktbeskrivning av Hyperspektral IR, data från borrkärnor, rådata, Nivå 0 (pdf, nytt fönster)

Skanning av borrkärnor