12 september 2014

Solstormar orsakar kraftiga störningar

Sedan tidigt fredag morgon, 12 september, observeras en ökad geomagnetisk aktivitet som en följd av att solen har varit mer aktiv de senaste dagarna. Två solutbrott i rad har observerats.

Under ett solutbrott slungas elektrisk laddade partiklar i hög hastighet ut i rymden. Vid några tillfällen är partikelströmmen riktad mot jorden och kan då resultera i stora variationer i jordens magnetfält, så kallade magnetiska stormar eller solstormar.

De magnetiska stormarna kan generera oönskade elektriska spänningar i olika typer av ledningsnät, till exempel i telekommunikationsbranschen, el- och gasbolag och i tågtrafik, och därmed orsaka förödande skador. Partikelstrålningen kan också leda till stora skador på satelliter och andra rymdföremål och påverka precisionen vid positionsbestämning med hjälp av GPS-satelliter (global positioning system).

Kraftiga störningar väntas

Jordens magnetfält kommer att påverkas av solstormarna även på lördag och söndag. Störningarna väntas vara kraftiga. Teknisk infrastruktur på jorden, som till exempel elnätet, kommer dock troligen inte att drabbas. Högfrekvent radiokommunikation och positionsbestämningen med GPS kan dock påverkas av solstormarna.

Ökad chans att se norrsken

Solstormarna gör att chansen att se norrsken under natten även i mellersta Sverige ökar – förutsatt att himlen är klar.

SGU observerar jordens magnetfält

SGU är den myndighet i Sverige som ansvarar för observationer av jordens magnetfält i tid och rum.

Mer information hos Space Weather Prediction Center (nytt fönster)