10 september 2014

Jordens vanligaste mineral

Vilket är jordens vanligaste mineral? Nej, du har fel, det är inte som du lärt dig – det är bridgmanit.

När man normalt sett talar om ”det vanligaste mineralet”, brukar man referera till jordskorpan, och då torde fältspater tillhörande plagioklaserna vara tveklöst vanligast. Om man däremot tittar på hela planeten ändras bilden ordentligt, och helt andra mineral blir aktuella.

Nu har man funnit och namnsatt en magnesiumrik silikatperovskit som förekommer rikligt i jordens inre. Fram tills alldeles nyss fanns inget namn på denna, till och med bland geologer ganska okända fas. I juni 2014 offentliggjordes namnet som bridgmanit. På detta exklusiva sätt hedras den tidigare Nobelpristagaren i fysik, Percy Bridgman. Han fick priset 1946, just för sin forskning om högtrycksfysik.

Här kan du läsa mer om bridgmaniten.

Artikeln har också publicerats i tidskriften Geologiskt Forum, nr 83, september 2014.