LKAB

3 september 2014

Avtagande pris på järnmalm medan aluminium fortsätter uppåt

Lägre efterfrågan i Kina bidrar till att prisuppgången på järnmalm upphörde under augusti. Åt motsatt håll gick aluminiumpriset, där lägre produktion och ökad efterfrågan ledde till en fortsatt prisuppgång.

Järnmalmspriset har stabiliserat sig under sommaren efter nedgången under första halvåret 2014. I augusti dök dock priset åter under 90 USD/ per ton fines. Det är lägre efterfrågan från Kina som påverkar priset. Åt andra hållet gick priset på aluminium, vilken var den metall som steg mest i augusti. Från april fram till augusti har aluminiumpriset stigit med 30 procent, vilket beror på ett minskat utbud från smältverken samtidigt som efterfrågan från främst bilindustrin har ökat.

Läs mer i Metallprisutveckling september 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)