September

 • Grundvattennivåer i september 2014

  Grundvattennivåerna har sedan augusti sjunkit med 5–110 cm i Norrland samt östra Svealand och östra Götaland. I de västra delarna av Svealand och Götaland samt Skåne har nivåerna stigit med upp till 80 cm. På enstaka platser i Norrland har nivåerna stigit något.

  25 september 2014

 • Vägledning för förvaltning av grundvatten

  SGU har tagit fram en vägledning som stöd i arbetet med förvaltning av grundvatten.

  24 september 2014

 • SGU letar ny vattenförsörjning i Östersund

  Under september och oktober 2014 kartlägger SGU jordarter och grundvatten runt Brunflo och Lit i Östersunds kommun. Syftet är framför allt att se över möjligheterna för en säkrare vattenförsörjning i Östersund.

  23 september 2014

 • I skuggan av vulkanen

  Millesgården visar just nu en unik utställning om Pompeji. SGU medverkar med en vulkananimation och ett fantastiskt planschverk från 1777 med motiv från Vesuvius.

  19 september 2014

 • SGU får nya regeringsuppdrag

  SGU har idag fått två nya regeringsuppdrag med anledning av den nationella mineralstrategin.

  18 september 2014

 • Stranderosion – ett ökat hot mot Skånes kust

  I takt med en stigande havsnivå förväntas stranderosion blir värre, särskilt i sydligaste Sverige där någon landhöjning inte pågår.

  18 september 2014

 • Stort intresse för Geologins Dag

  Lördagen den 13 september firades Geologins Dag runtom i landet. Hundratals besökare strömmade till SGUs inspirerande arrangemang.

  17 september 2014

 • Solstormar orsakar kraftiga störningar

  Sedan tidigt fredag morgon, 12 september, observeras en ökad geomagnetisk aktivitet som en följd av att solen har varit mer aktiv de senaste dagarna. Två solutbrott i rad har observerats.

  12 september 2014

 • SGU samordnar saneringen av Ala Lombolo

  SGU, LKAB, Kiruna kommun och Länsstyrelsen i Norrbotten har skrivit på en avsiktsförklaring om ett gemensamt ansvar för saneringen av Ala Lombolo, av lokalbefolkningen känd som Sveriges mest förorenade sjö.

  11 september 2014

 • Jordens vanligaste mineral

  Vilket är jordens vanligaste mineral? Nej, du har fel, det är inte som du lärt dig – det är bridgmanit.

  10 september 2014

 • Gruv- och miljöutmaningar i Zambia

  SGU arrangerar den 4 september en workshop på temat gruvor och miljöteknik i Zambias gruvdistrikt Copper Belt och vilka möjligheter svenska organisationer och företag har att bidra till utvecklingen och inleda nya affärssamarbeten.

  4 september 2014

 • Avtagande pris på järnmalm medan aluminium fortsätter uppåt

  Lägre efterfrågan i Kina bidrar till att prisuppgången på järnmalm upphörde under augusti. Åt motsatt håll gick aluminiumpriset, där lägre produktion och ökad efterfrågan ledde till en fortsatt prisuppgång.

  3 september 2014