Helge Reginiussen/SGU

21 oktober 2014

Workshop om skanning av borrkärnor

Sveriges geologiska undersökning arrangerar en workshop om borrkärneskanning den 26-27 november i Malå.

SGU arrangerar den 26-27 november 2014 en workshop i Malå för att sprida kunskap om modern teknik för infraröd borrkärneskanning och för att ge en inblick i teknikens användningsområden inom geologi, prospektering och gruvprojekt. Deltagarna får en introduktion till SGUs skanningsprojekt, där 200 000 meter arkiverade borrkärnor från Norrbotten och Västerbottens skannas med ny infraröd teknik. Deltagare får lära sig ny teknik, instrumentering, metoder och dataprodukter. De får även besöka borrkärnearkivet för att titta på skanningsutrustningen, skanningsprocessen och datainsamlingen. 

Läs mer om projektet - och hur man anmäler sig - här (länk bruten eftersom workshopen redan har varit)