Lars-Kristian Stölen/SGU. Från vänster till höger: Rainer Bärs (SPECIM), Lena Söderberg (Generaldirektör SGU), Johan Antti (Länsråd Norrbotten)

10 oktober 2014

SGU inviger skanning av borrkärnor i Malå

Den 10:e oktober går startskottet för SGUs inskanning av mineralogiska data från 200 000 meter borrkärnor från Norrbotten och Västerbotten.

Det rör sig om 200 000 meter borrkärna från olika områden i Norr­botten och Västerbotten som ska fotograferas och skannas med modern IR-teknik vid SGUs borrkärnearkiv i Malå.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om mineralogin och berggrunden i området för att dels möjliggöra ett bättre nyttjande av landets mineralresurser, dels användas inom forskningen.

Skanningen beräknas pågå under 2014 och 2015, där de första resultaten från projektet beräknas vara klara under första halvan av 2015,  och görs av det finska bolaget SPECIM. Invigningen av arbetet sker den 10 oktober i närvaro av SGUs generaldirektör Lena Söderberg i sällskap med kommunalråd, berörda länsstyrelser samt representanter för gruvindustrin och det lokala näringslivet.

Omfattningen av projektet, med en storskalig skanning av borrkärnorna och resultat som tillgängliggörs som öppna data, gör projektet till det första av sitt slag i Europa.