Joanna Lindahl/SGU

8 oktober 2014

SGU bjuder in till spännande möjligheter i Zambia

SGU arrangerar en delegationsresa till Zambia den 16–22 november på temat gruvor och miljöteknik i Zambia.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) skapar genom det Sida-finansierade projektet "MeetingPoints Mining" (MPM) förutsättningar för samverkan mellan svenska aktörer och intressenter i ett antal afrikanska länder, däribland Zambia.

Projektet handlar om att bygga kontaktnät, skapa mötesplatser och initiera utbildnings- och samarbetsprogram relaterade till gruv- och mineralsektorn. Tanken är att uppnå delfinansiering från samarbetsländerna och de företag och institutioner som deltar. Genom detta skapas förutsättningar för långsiktiga, självbärande relationer mellan svenska företag och organisationer och motsvarande aktörer i samarbetsländerna.

Zambia har under många år haft en hög tillväxt och god stabilitet där mineralsektorn spelar en avgörande roll. Exempel på affärsmöjligheter som aktörer i Zambia har uttryckt är inom radonmätning, laboratorieverksamhet och konsulttjänster som till exempel MKB, hydrogeologi och geokemi.

Delegationsresans program kommer att i möjligaste mån anpassas efter önskemål från deltagande parter från bägge länder. Ett besök på svenska ambassaden i Lusaka, en workshop med inbjudna aktörer från gruv- och mineralsektorn i Kopparbältet och ett studiebesök hos ett av de stora gruvbolagen är under planering.

Vi hoppas att du eller en annan lämplig person vill och kan delta i detta besök som representant för er verksamhet och kompetens. Har du frågor om delegationsresan är du förstås välkommen att kontakta oss.

MeetingPoints Mining bekostar uppehälle och transporter i Zambia i samband med planerade aktiviteter, medan deltagarna själva ansvarar för transport till och från Lusaka, Zambia. För att resa till Zambia krävs vaccination mot gula febern. Andra vaccin som rekommenderas är mot gulsot (hepatit A) och kolera. Malariaprofylax behövs under hela resan. Inresa till Zambia kräver visum, vilket kan ansökas och köpas vid ankomst till Lusaka.

Vi vill gärna ha din anmälan till delegationsresan snarast, men absolut senast den 17 oktober 2014.

Anmälan skickas via e-post till Olof Sandström, se kontaktrutan till höger.