28 oktober 2014

Grundvattennivåer i oktober 2014

Grundvattennivåerna i små magasin har sedan september stigit med 10–50 cm i stora delar av landet. På vissa platser längs norska gränsen samt i östra Mälardalen har nivåerna ökat mer, med 60–160 cm. Sjunkande grundvattennivåer noteras främst i mellersta Norrlands inland (närmare 25 cm minskning) men även på enstaka platser i Götaland har nivåerna sjunkit något.

I Blekinge, mellersta Svealand och i större delen av Norrland är nivåerna under de normala för årstiden. I södra och mellersta Lappland är de mycket under de normala medan förhållandena längs Norrlandskusten är nära de normala. Götaland samt västra och östra Svealand domineras av nivåer nära eller över de normala . Nivåer över de normala återfinns främst i Dalsland, mellersta Götaland och sydvästra Skåne.

Grundvattensituationen är i allmänhet god eller tillfredsställande. I de delar av landet som har nivåer under de normala kan det dock uppstå problem med vattentillgången i grunda grävda brunnar, särskilt om grundvattenbildning före vintern uteblir.

 

Grundvattensituationen 

 

Fyllnadsgraden

i små magasin

 

i små magasin

Grundvattensituationen små magasin oktober 2014

Grundvattensituationen små magasin oktober 2014

Fyllnadsgraden i små magasin

Månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad.

  Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattensituationen i stora magasin

 

 

Grundvattensituatioenen i stora magasin oktober 2014.

Denna redovisning avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin.

Mer på vår webbplats