23 oktober 2014

GeoArena – en spännande mix av människor och kunskap

Den 13 - 15 oktober arrangerade SGU ”GeoArena 2014 - mötesplats geologi” i Uppsala. Temat var Hållbarhet, vilket genomsyrade hela evenemanget, från invigningen till finalen.

För andra gången arrangerade SGU "GeoArena 2014 -  mötesplats geologi”. Att temat var hållbarhet genomsyrade hela evenemanget, från invigningen till finalen. Historikern Dick Harrison berättade i sitt invigningstal om hur gruvnäringen lade grunden för och bidrog till att utveckla Sverige som ekonomiskt och socialt hållbar nation över 100 år och Glenn Nolan, tidigare chief för Missanabie first nation, om vad samma näring betytt för den ekonomiska och sociala hållbarheten för ursprungsbefolkningarna i Canada.

Under Geologiska rummet fick vi höra Carola Gunnarsson, SKL, berätta om behovet av planeringsunderlag för att möta kraven på hållbarhet - när man på samma gång har att ta hänsyn till månghundraåriga miljöskulder och skogsbränder av sällan skådad magnitud. Martin Jakobsson, Stockholms universitet, efterlyste en öppnare tillgänglighet på viktig information. ”Vi kan inte fortsätta hemligstämpla naturen.” Johan Kuylenstierna, SEI, lyfte behovet av systemtänkande på global nivå för framtida generationers skull. Och Anton Löf lyfte behovet av att ge tredje världen samma möjligheter som de vi har i västvärlden idag. Och Oscar Alarik, Naturskyddsföreningen, utmanade etablissemanget att börja tänka mer innovativt istället för att tryggt hålla fast vid gamla, förlegade tankesätt.

Däremellan hölls föredrag och panelsamtal om allt ifrån sanering av förorenade områden, dricksvattenförsörjning, marina strategier och blå tillväxt, återvinning, och hur samhället står rustat att möta de stora behoven av en utvecklad infrastruktur i samband med urbaniseringen. Uppsala läns landshövding Peter Egardt berättade exempelvis om hur Mälardalsregionen står rustad för en tillväxt på 800 000 människor de kommande 20 åren.

Arrangemanget innehöll även tankekittlande sessioner om rymdgeologi och geoturism för att vidgar vyerna.

Årets Geolog Daniel Conley tog emot sitt pris av Geosektionens (Naturvetarna) ordförande Pia Hansson och priset Geologiskt Arv 2014 överlämnades till Bjurälvens karstlandskap och Strömsunds kommunchef Anders Andersson samt naturguiden Gunnel Fredriksson.

SGU riktar ett stort tack till alla utställare, talare, moderatorer och deltagare som bidrog till intressanta samtal, ny kunskap och givande möten under och mellan sessionerna. Vår förhoppning är att detta bidrar till nya idéer och nya samarbeten för ett mer hållbart samhälle.

Här hittar du all dokumentation från konferensen.

Abstracten (pdf, nytt fönster)

Titta på invigningen och lyssna på invigningstalarna.

Här hittar du presentationerna från GeoArena 2014. 

Film om Bjurälvens karstlandskap - Geologiskt Arv 2014.

Titta på avslutningen med prisutdelning till årets geolog, Geologiskt Arv 2014 och paneldiskussionen Geologiska rummet.