Lars Norlin, SGU

6 oktober 2014

Bergverksstatistik 2013 – ute nu

SGUs årliga sammanställning över svensk gruvindustri, Bergverksstatistik 2013, är nu ute. Där framgår bland annat att antalet jobb inom gruvindustrin ökade till 6295 arbetstillfällen under 2013.

– Malmproduktionen i Sverige slog nytt rekord för fjärde året i rad och nådde 79.1 miljoner ton, en ökning med tio procent sedan året innan. Den största enskilda produktionsökningen under 2013 svarade järnmalmen för, med en ökning på 17 procent till 37,4 miljoner ton. Det kan jämföras med den högsta noteringen någonsin från  1974, då 44 miljoner ton bröts. Produktionen av ickejärnmalm är också den högsta någonsin – 41,7 miljoner ton.

– Svenska gruvor står för 91 procent av EU:s järnmalmsproduktion

– Mineralersättningen som delades ut 2013 uppgick till 6,9 MSEK, varav 5,1 MSEK delades ut till markägare.

– 2013 års avgifter för undersökningstillstånd uppgick till 17,9 MSEK.

– 2,4 kubikmeter energitorv producerades (jämfört med 1, 8 miljoner kubikmeter för 2012)

– Mängden levererad natursten ökade från 1,7 miljoner ton för 2012 till 1,97 miljoner ton för 2013.

Ladda hem Bergverksstatistik 2013 (pdf, nytt fönster)