Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

29 oktober 2014

Vill du presentera något på Grundvattendagarna 2015?

Grundvattendagarna är en konferens om grundvattnet, dess betydelse och användningsområde. Vad tycker du är viktigt att ta upp? Skicka in ditt förslag nu! Bli en del av konferensprogrammet 13–14 oktober 2015 i Göteborg!

Vi välkomnar företag, myndigheter, forskare, kommuner, länsstyrelser och andra organisationer till två intressanta dagar.

Förra gången Grundvattendagarna hölls var 2013 i Lund och då hade vi 60 presentationer, 13 utställare och en workshop. Vi hoppas på ett lika stort intresse i år och alla är välkomna att föreslå en programpunkt – och sig själv som talare.

Konferensens övergripande tema är ”Grundvatten och samhällsplanering”. Vi ser framför oss spännande presentationer och diskussioner kring grundvattnet som naturresurs i planeringsfrågor, grundvatten i tunnlar och bergrum, dricksvattenförsörjning i stort och smått, grundvattenövervakning, samspelet mellan yt- och grundvatten, ekosystem- och grundvattentjänster, kartläggning, vattenförvaltning, miljömålsarbete med mera.   

Vad vill du att vi ska ta upp på Grundvattendagarna 2015? Har du kanske något intressant att delge dina kollegor på konferensen? Hör av dig före 19 december 2014 till grundvattendagarna@sgu.se.