26 november 2014

Uppdaterad rapport: Egenskaper hos vattenanalysdata i Vattentäktsarkivet

En ny version av rapporten "Egenskaper hos vattenanalysdata i Vattentäktsarkivet", finns nu tillgänglig.

Syftet med rapporten är att ge dig som är intresserad av analysdata från databasen Vattentäktsarkivet en vägledning för användning av data och med beskrivande statistik ge en överblick över vilken analysdata som finns i databasen. Förra rapporten togs fram 2009.

SGU-rapport 2014:17, Egenskaper hos vattenanalysdata i Vattentäktsarkivet