Kristian Schoning

25 november 2014

Unga torvmarker med snabb tillväxt och hög kolackumulation

SGU har undersökt torvtillväxt och kolackumulation i unga torvmarker i norra Upplands landhöjningsområde.

Torvmarker har en mycket viktig funktion i den globala kolbalansen, både som en sänka för koldioxid och som en källa till växthusgaser. I den här undersökningen har torvtillväxt och kolinbindning hos unga torvmarker yngre än 3 000 år i norra Upplands landhöjningsområde studerats. Resultaten visar att dessa unga torvmarker uppvisar en väsentligt högre kolinbinding,
36 g kol/m2 och år, jämfört med äldre torvmarker (som binder upp till 20 g kol/m2 och år), men de har samtidigt en torvtillväxt som är i samma storleksordning som äldre torvmarker. Den högsta kolinbindningen sker under en begränsad period i torvmarkernas utveckling, då de befinner sig i åldersintervallet 700 till 1 500 år.

SGU-rapport 2014:35. Torvtillväxt och kolackumulation hos unga torvmarker i Uppland (pdf, nytt fönster).