12 november 2014

Nytt regeringsuppdrag – tillstånd att undersöka havsbottnen

Corenet Oy har ansökt om tillstånd att undersöka havsbottnen på svensk kontinentalsockel i Östersjön inför utläggning av en planerad fiberoptisk undervattenskabel på havsbottnen.

Regeringen har  gett Sveriges geologiska undersökning (SGU) uppdrag att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att undersöka havsbottnen på svensk kontinentalsockel i Östersjön. SGU ska hämta in underlag och remittera ansökan samt avge ett eget yttrande med förslag till beslut åt regeringen.

Undersökningarna avser genomförande av projekterings- och utredningsarbeten och syftar till att fastställa bottenförhållandena och geofysiska förutsättningar inför utläggning av en planerad fiberoptisk undervattenskabel på havsbottnen. Företaget Corenet Oy vill utreda möjligheterna  att utöka kapaciteten för höghastighetsdatatransport från Finland till Kontinentaleuropa.

Underlag och SGUs yttrande ska vara regeringen (Näringsdepartementet) tillhanda senast den 16 mars 2015.

Uppdrag att bereda en ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (pdf, nytt fönster)