30 juni 2014

Workshop om miljöpåverkan och miljöteknik i Zambias gruvnäring

Har ditt företag framstående kompetens på områden som miljöteknik och gruvors miljöpåverkan, och är ni nyfikna på nya spännande marknader? Den 4 september arrangerar SGU en workshop med fokus på gruvnäringen i kopparbältet.

Under dagen kommer vi diskutera hur Sverige kan bidra till en mer hållbar gruvnäring i Zambia och vilka möjligheter som finns där för svenska företag.

Zambia är en av världens största kopparproducenter och landets omtalade kopparbältsdistrikt är känt för sina rika mineraltillgångar. Alla gruvor i Zambia blev privatiserade kring millennieskiftet, och under de senaste tio åren har landets regering uppmuntrat utländska investeringar i gruvindustrin som ett sätt att få fart på den inhemska ekonomin. Gruvverksamhet i utvecklingsländer är dock inte alltid en framgångshistoria och det kan bero på flera faktorer som ekonomisk- och politisk stabilitet, konsekvent och långsiktig miljö- och minerallagstiftning för att nämna några. En viktig faktor som ofta hamnar i skymundan i nationer som Zambia är att gruvverksamhet som inte bedrivs på ett ansvarsfullt sätt kan medföra en allvarlig påverkan på som omgivning. I utvecklingsländer bör man därmed inte se utvecklings- och miljöfrågor som åtskilda utmaningar, utan istället är de tätt förknippade med varandra.

I samband med den kommande workshopen den 4:e september så har SGU tagit fram en förstudie på miljösituationen i Zambia. Några frågor som tas upp i studien och som kommer belysas under workshopen är utsläpp av luftföroreningar från smältverk, förorening av mark och vatten, miljöövervakning samt tillämpning av aktuell lagstiftning. Syftet med workshopen är att belysa utmaningar inom gruv- och miljöteknikområdet i Zambia, och samtidigt presentera affärsmöjligheter för svenska aktörer.

Workshopen kommer att följas av en delegationsresa till Zambia, preliminärt planerad i november.