5 juni 2014

Svenska borrkärnor på nätet

SGU har startat ett projekt för att skanna och lagra mineralogiska data på borrkärnor från främst Norrbotten och Västerbotten. Borrkärnorna som skall skannas ägs av SGU och finns lagrade vid det nationella borrkärnearkivet i Malå.

– Vi har satt igång med att skanna en del av de borrkär­nor som finns i vårt arkiv i Malå, berättar Helge Reginiussen, statsgeolog på SGU.

Totalt rör det sig om 200 000 meter borrkärna från olika områden i Norr­botten och Västerbotten som fotograferas och skannas med modern IR-teknik. SGU har skrivit kontrakt med finska Specim, som ska hjälpa oss att utföra skanningen i Malå med start under 2014

Hur kommer projektet till nytta?

– Målet är att skapa ett virtuellt borrkärnearkiv. När vi är färdiga kommer insamlad data att bli fritt tillgänglig för alla via SGUs webbplats, säger Helge Reginiussen.

Projektet ökar kunskapen om mineralogin och berggrunden i området och kan möjliggöra ett mer effektivt nyttjande av landets mineralresurser. På längre sikt finns potential för att analysdata från skanningen också kan användas inom forskning. Skanningen beräknas pågå under 2014 och 2015. De första resultaten från projektet beräknas vara klara om cirka ett år.

Läs mer om SGUs samling av borrkärnor