Anders Damberg

23 juni 2014

Kom ihåg att registrera grundvattenutredningar!

Nu har de första konsultrapporterna registrerats genom tjänsten "Grundvattenutredningar" hos SGU. Först med att skicka in rapporter är Sweco – nu väntar vi på att fler konsulter följer i deras spår!

Tjänsten "Grundvattenutredningar" riktar sig främst till konsulter som arbetar med grundvattenfrågor och som enligt lag (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning ska skicka in färdigställda grundvattenutredningar till SGU.

”Grundvattenutredningar” är en databas som man både kan registrera rapporter till och söka rapporter ur.

Mer om tjänsten "Grundvattenutredningar"

Sweco gjorde förarbete till databasen

År 2011 fick Sweco i uppdrag av SGU att utreda hur konsulternas rapportering skulle kunna förbättras för allas nytta. Sweco gjorde då bland annat en enkätundersökning till konsultkåren angående informationsöverföringen av grundvattenutredningar. De personer som initierade detta arbete var Jan-Olov Arnbom på SGU och Magnus Liedholm på Sweco.

Svaren från enkätundersökningen visade att en databas hos SGU med grundvattenutredningar skulle ge ökad nytta för beställarkåren och då indirekt också för konsultkåren. Dessutom skulle det bli en bättre ekonomi och kvalitet för vissa uppdrag om det fanns extra lokal databasinformation att tillgå.

Vad som också framkom via enkätundersökningen var att fördelen med en gemensam databas för grundvattenutredningar skulle vara att man inte uppfinner hjulet igen genom att göra undersökningar där det redan finns data och att det är en god förvaltning av samhällets medel att utnyttja befintlig information.

Efter enkätundersökningen och provinlämning av 700 rapporter från Sweco utvecklade SGU databasen, där man både kan mata in och ta ut uppgifter om grundvattenrapporter.

Börja rapportera in utredningar!

Sedan hösten 2013 är tjänsten "Grundvattenutredningar" i drift. Ett bra sätt att få in gamla rapporter i systemet är att anställa sommarjobbare för detta. Det har Sweco gjort och i dagarna arbetar en person med just detta. Han har registrerat cirka 100 rapporter på två dagar och då inkluderar det den tid det tar att hitta rapporterna i deras databas! (Det tar endast några minuter att mata in tio rapporter när de väl är definierade.)

– Om alla bidrar med att registrera rapporter så kommer alla att tjäna på det, säger Magnus Liedholm, hydrogeolog på Sweco. Databasen ökar exponeringen av hydrogeologi som ett viktigt område i samhällsutvecklingen, fortsätter han.

Magnus har uppmanat sina kollegor på Sweco via intranätet att mata in rapporter, och SGU hoppas nu att fler inom konsultkåren antar utmaningen.

– Pröva, det är enklare än du tror! hälsar Magnus Liedholm.

Eftersom "Grundvattenutredningar" är både en inmatnings- och en söktjänst blir resultatet att ju fler som matar in uppgifter, desto fler får nytta av dem. Detta gör att hela projektet andas win-win.