26 juni 2014

Grundvattensituationen i juni 2014

Grundvattennivåerna har sedan maj sjunkit med 10–70 cm i större delen av landet. I norra och mellersta Norrland har nivåerna stigit med 3–40 cm.

I stora delar av landet är nivåerna nära de normala för årstiden. I västra och södra Götaland samt norra Svealand och södra Norrland är nivåerna under de normala. Nordvästra Norrland har nivåer över de normala.

Grundvattensituationen är i allmänhet god eller tillfredsställande. I de delar av landet som har nivåer under de normala kan dock de som har grunda grävda brunnar få problem med vattentillgången under sommaren.

Nivåer för svenska grundvattenmagasin 2014.

Nivåer för svenska grundvattenmagasin 2014.

SGU

Fyllnadsnivåer för svenska grundvattenmagasin 2014. I norr är nivåerna höga, i söder strax under medel.

Fyllnadsnivåer för svenska grundvattenmagasin 2014. I norr är nivåerna höga, i söder strax under medel.

SGU

Grundvattennivåer

Månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad.
E-post till Grundvattennätet: grvnet@sgu.se

Fyllnadsgrad

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.
E-post till Grundvattennätet: grvnet@sgu.se

 

Nivåer för stora svenska grundvattenmagasin 2014.

Nivåer för stora svenska grundvattenmagasin 2014.

SGU

Nivåer i stora grundvattenmagasin

Denna redovisning avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin.