2 juni 2014

Fjällguider lär sig geologi

Geologisk information ökar besöksupplevelsen. Det inser Fjälledarlinjen på Storumans Folkhögskola, som har lärt sig grundläggande geologikunskaper under ett besök hos SGU i Malå.

Fjälledarlinjen från Storumans Folkhögskola har varit på sitt årliga besök hos SGUs mineralinformationskontor i Malå. Genom att väva in geoturism i deras verksamhet blir det en extra naturupplevelse för såväl fjälledarna som för de turister som ska guidas. Studenterna på fjälledarlinjen fick under SGU-besöket bland annat lära sig hur man kan tolka fjällbergarternas utseende och vattendragens utformning ur ett geologiskt perspektiv. De fick även en inblick i fjällens fauna och flora. Som vanligt var det ett väldigt trevligt besök med mycket intresserade elever som ställde många frågor!

Fjälledare på besök hos SGU i Malå
Fjällguider på besök hos SGU i Malå. Foto: Johan Söderhielm, SGU.